Úplné pravidlá súťaže

Športujeme s Rio Mare

Kúpte od 1. 6. do 30. 6. 2021 akýkoľvek výrobok Rio Mare v ktorejkoľvek z predajní Tesco na Slovensku, zaregistrujte sa na webe, nahrajte sken alebo fotografiu svojej účtenky dokladajúci nákup a môžete vyhrať niektorú z cien. Registračný formulár nájdete tu.

Po skončení súťaže bude zo všetkých platných registrácií vyžrebovaných 403 výhercov. Hráme o:

  • 3x vysokorýchlostný mixér Tefal Infinymix+
  • 200x rýchloschnúci uterák Rio Mare (140 x 70 cm)
  • 200x plechová fľaša Rio Mare (400 ml)

Súťažiť je možné viackrát, ale vždy s registráciou novej unikátnej účtenky. Viacnásobná registrácia s jednou účtenkou nie je možná. Každý súťažiaci môže v danom mesiaci vyhrať iba raz, dovedna však môže vyhrať až trikrát.

Na akcii sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Uschovajte si účtenku dokladajúcu nákup Rio Mare pre prípadnú kontrolu. Úplné znenie pravidiel nájdete tu.

Prípadné dotazy k súťaži píšte na e-mail: riomare@mccoy-partner.com.